Skip to main content

Stimuleringsfonds MRE; maak er gebruik van!

Gepubliceerd op: donderdag 03 maart 2022 | 13:12

Het Stimuleringsfonds van Metropoolregio Eindhoven (MRE) stimuleert de innovatie, samenwerking en economie in Zuidoost-Brabant. Samen met jou maakt MRE van een kansrijk idee een succesverhaal op de lange termijn. Ook onze gemeente is aangesloten en draagt hier financieel aan bij, dus maak er gebruik van!

Aanvragen
Kan jouw initiatief de economische motor in Zuidoost-Brabant draaiende houden en versterken? Dien dan je projectvoorstel in via www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stimuleringsfonds! Een adviesgroep beoordeelt iedere aanvraag. Een procesmanager informeert je over de mogelijkheden en kans van slagen. Ondernemers, kennisinstellingen en overheden kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, het uitwerken van een business case, het opzetten van een pilot of de ontwikkeling van een prototype. De afgelopen jaren hebben een aantal bedrijven uit onze gemeente met succes een beroep gedaan op het fonds. Kijk op www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies/stirmuleringsfonds voor alle informatie over de subsidie en het aanvraagproces.