Skip to main content

Eersel: Geen reclame- en precariobelasting in 2022 wegens coronacrisis

Gepubliceerd op: dinsdag 08 februari 2022 | 12:30

Het kabinet heeft een uitgebreid maatregelenpakket ter beschikking gesteld voor ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten en op te vangen. In het verlengde van deze maatregelen heeft het college van B&W van gemeente Eersel op 1 februari 2022 besloten ondernemers tegemoet te komen met gemeentelijke belastingverlichtingen. 
 
Belastingmaatregelen die we nemen zijn onder andere dat ondernemers geen reclamebelasting hoeven te betalen in 2022 en ook dat er geheel 2022 geen precariobelasting wordt geheven. 

Reclamebelasting
De uitbraak van het coronavirus en de zware maatregelen die gelden om de groei van het virus te vertra-gen, hebben verstrekkende gevolgen voor alle Eerselse ondernemers. Omdat de reclamebelasting voor bijna elke ondernemer in het centrum van Eersel geldt en omdat bijna alle ondernemers de komende periode geen of minder voordeel zullen hebben van reclame-uitingen in de openbare ruimte, wordt er in 2022 geen reclamebelasting geheven. Met deze maatregelen geven we ondernemers in het centrum van Eersel enige verlichting in deze moeilijke tijd.

Precariobelasting
Het college heeft onlangs ook besloten om in 2022 geen precariobelasting te heffen. Dit betekent dat o.a. voor het innemen van een standplaats en het plaatsen van een terras op gemeentegrond (als de horeca weer open gaat) in 2022 geen precariobelasting hoeft te worden betaald door ondernemers.