Regionale steun voor MKB-ers bij digitalisering en dataficering

Gepubliceerd op: donderdag 18 maart 2021 | 13:54

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie van maximaal € 1.000 per ondernemer krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. Bijvoorbeeld advies over het opzetten van een webwinkel, verbeteren van digitaal klantcontact of het inrichten van een thuiswerkplek.

Wethouder Piet Machielsen: “De digitale economie is de economie van de toekomst. In alle bedrijven is het daarom nodig aan de slag te gaan met digitalisering. Dat geldt dus ook voor onze MKB-ers: meer marktbereik, meer omzet en een klantbediening op maat lukken beter als bedrijfsprocessen en data digitaal op orde zijn. Deze subsidie biedt een mooie kans om die stap versneld te zetten en klaar te zijn voor de tijd na corona.”

Subsidie aanvragen
Ondernemers kunnen een aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de website van de Metropoolregio Eindhoven: www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie. Op de website www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies staat de regeling met een toelichting en een aanvraagformulier.

Kempen Business Plaza is een initiatief van Business Plaza Nederland. Het doel van Kempen Business Plaza is om ondernemers uit de regio Kempen een platform te bieden om zich te profileren.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u in voor de gratis nieuwsbrief.

Ontvang periodiek lokaal nieuws, uitnodigingen voor evenementen, vacatures en aanbiedingen.

*  Website URL