Skip to main content

Op weg naar betere bereikbaarheid van de Kempen

Gepubliceerd op: dinsdag 07 januari 2020 | 13:15

De vijf Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden) hebben de handen ineengeslagen om de Kempenregio bereikbaar te houden en de overlast van autoverkeer te beperken. De gemeenten gaan tot 2030 fasegewijs een pakket van maatregelen uitvoeren die de mobiliteit van de Kempen naar de Brainportregio moet verbeteren, maar daarbij de leefbaarheid van de Kempen niet uit het oog verliest.

Tijdens het Regionaal Ruimtelijk overleg (RRO) maken provincie, gemeenten en waterschappen afspraken over ruimtelijke ontwikkeling van de regio. De Kempengemeenten hebben hier de A67 richting Belgische grens als ‘knelpunt’ aangedragen. Dit naar aanleiding van een brandbrief van VDL. De gedeputeerde Van der Maat liet weten open te staan voor oplossingen. Hij heeft de regio uitgedaagd om met een voorstel te komen voor mogelijke oplossingen waarbij zowel de gemeenten als het bedrijfsleven een bijdrage leveren. De Kempengemeenten hebben de handschoen opgepakt en komen nu samen met een maatregelenpakket.

‘Samenwerken aan een duurzame toekomst’
Wethouder Steven Kraaijveld van gemeente Eersel laat weten dat ze de laatste jaren een flinke stijging zien van de hoeveelheid verkeer. “Dit zet de bereikbaarheid en leefbaarheid van de Kempen, maar ook die van Brainport onder druk aldus Kraaijeveld: “Ik ben ontzettend blij dat we daar nu samen wat aan gaan doen! We gaan samenwerken aan een betere, maar vooral ook duurzamere toekomst voor al onze inwoners én ondernemers, laat hij desgevraagd weten.” 

Bereikbaar én leefbaar
De Kempengemeenten hebben een gezamenlijke mobiliteitsstrategie ontworpen om de bereikbaarheid vanuit de Kempen naar het stedelijk gebied te verbeteren en de leefbaarheid te behouden. De gemeenten gaan met goedkeuring van de provincie tot 2030 stap voor stap een pakket van maatregelen uitvoeren waar gaandeweg op bijgestuurd kan worden. Een greep uit het totaalpakket van maatregelen zoals deze er nu ligt:

 • Een uitgebreid netwerk van snelle en comfortabele fietsverbindingen;Te denken hierbij bijvoorbeeld aan het verbreden van het fietspad tussen Eersel en Veldhoven voor een snelle fietsverbinding en een fietsverbinding over A67;
 • Een openbaar vervoersverbinding tussen Eindhoven, Veldhoven (De Run), Eersel en Reusel;Er wordt hierbij ook gekeken naar een busverbinding van Eersel (via Knegsel/Vessem/Wintelre) naar Eindhoven Airport.
 • Leefbaarheidsmaatregelen ten aanzien van sluipverkeer in de Kempendorpen;
 • Verbeteren van de doorstroming van de op- en afrit van de snelweg.
 • Samenwerking met het bedrijfsleven op gedragsverandering voor de genomen maatregelen als onderdeel van de werkgeversaanpak;
 • Een netwerk van vervoersknooppunten die moet zorgen voor een brede regionale bereikbaarheid tot in het landelijk gebied;

Mobiliteitindekempen.nl
In de eerste fase wordt er gestart met de volgende maatregelen:

 • Tijdelijk vervoersknooppunt voor ASML op Landgoed Duynenwater Eersel (voormalige E3-strand);
 • Onderzoek naar een mogelijk locatie voor permanente regionaal vervoersknooppunt (HUB);
 • Een fietsverbinding tussen Reusel en Veldhoven waar Bergeijk op kan aansluiten;
 • Werkgeversaanpak De Kempen;
 • Uitrol pilot SMARA (Smart Mobility Rural Areas) met vervoersknooppunten, zogenaamde hubs in landelijk gebied;

Op de website mobiliteitindekempen.nl informeren de Kempengemeenten gezamenlijk over alle projecten die vanuit deze mobiliteitsstrategie worden opgepakt.

Bedrijfsleven onderschrijft de plannen
De partners uit het bedrijfsleven, waaronder ASML onderschrijven het maatregelenpakket De Kempen-A67. Er is afgesproken om hierin samen op te trekken om zo een duurzame bereikbaarheid op de corridor te realiseren en een knelpunt op de A67 te voorkomen. Het bedrijfsleven in de regio wil zich hier graag hard voor maken. Begin volgend jaar gaan de projectpartners samen bepalen hoe ze de maatregelen uit de eerste fase versneld kunnen realiseren en hoe ze de financiering rondom deze projecten gaan organiseren.

Tijdelijke parkeervoorziening ‘Landgoed Duynenwater’
De eerste stappen zijn nu gezet. Een volgende stap is de medewerking van de gemeente Eersel aan de tijdelijke parkeervoorziening op ‘Landgoed Duynenwater’. De eerste maanden van het nieuwe jaar worden daarna gebruikt om de mogelijkheden van een permanent vervoersknooppunt te onderzoeken. De vervoer hub moet een plek worden waar reizigers soepel op andere vormen van vervoer kunnen overstappen om zo op de gewenste plek van bestemming te komen.